วิธีไล่โน้ตบนขลุ่ยจีน - ..:: Anapapa.com | คุณ...คือ...แรงบันดาลใจของผม

ความสุข คือ

  • ใจสงบ
  • ไม่ร้อนใจ

Hot

Post Top Ad

Sunday, February 18, 2018

วิธีไล่โน้ตบนขลุ่ยจีน

วิธีไล่โน้ตบนขลุ่ยจีนแบบคีย์ G (全按筒音作5ฺ) เป็นแบบไล่โน้ตที่นิยมใช้มากที่สุดวิธีไล่โน้ตบนขลุ่ยจีนแบบคีย์ D (全按筒音作2ฺ) เป็นแบบไล่โน้ตที่นิยมใช้มากที่สุดลองจากแบบคีย์ Gที่มา :http://tieba.baidu.com/p/1301233414

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad